SEASALT & COFFEE Blog RSSMeet the crew - svenska

Femino Ett litet rederi med Göteborgs södra skärgård som hemmahamn. Femino är ett av de nyare tankfartygen i regionen som grundades i början på 2000-talet av en änka vid namn Lizette som var ingift i en familj som ägde ett stort rederi som grundats på 1700-talet. Lizette föddes 1950 och kom från en fin familj där pappan var läkare och mamman sångerska. Redan som barn intresserade hon sig mer för de tekniska leksaker hennes äldre bröder hade än de dockor som gavs till henne och hon drömde om att jobba som kapten och att segla över världshaven. Men då hennes föräldrar inte tyckte om iden om att deras enda dotter skulle jobba ombord på en båt läste hon istället till...

Continue readingMeet the crew

FEMINO  A small shipping company with Gothenburg's southern archipelago as its home port. Femino is one of the newer companies in the region that was founded in the early 2000s by a widow named Lizette, who was married to a man from a family that owned a large shipping company founded in the 18th century. Lizette was born in 1950 and came from a rich family, her father was a doctor and her mother a singer. Already as a child she was more interested in the technical toys her older brothers had than the dolls given to her and she dreamed of working as a captain and sailing across the world's oceans. But her parents did not like the idea...

Continue reading